Přeskočit na obsah

JSP Consult

Představení

Společnost JSP Consult spol. s r.o. poskytuje služby v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, z národních zdrojů, grantových, dotačních a nadačních titulů. Zajišťuje činnosti od zpracování podnikatelského záměru, výběr vhodného dotačního titulu, sepsání žádosti a následnou administraci projektu. Svou činností se především orientuje na finanční a provozní řízení projektů pro podnikatelské subjekty, obce a neziskové organizace. Hledá pro ně taková řešení, která vyhovují dotčeným stranám. Dlouhodobé zkušenosti při řízení projektů předává i dále prostřednictvím vzdělávání v rozvojových kurzech komunikačních a mediačních technik.

Osobní schůzka po telefonické dohodě

 

Kontakt:

Tel.: +420 777 188 532
E-mail: info@jspconsult.cz
Web: www.jspconsult.cz